مهرداد لاهوتی15 - حذف یارانه ۱۶ میلیون نفر در شرایط کنونی به صلاح نیست

حذف یارانه ۱۶ میلیون نفر در شرایط کنونی به صلاح نیست

  • پنجشنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
  • عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره خبر حذف یارانه ۱۶ میلیون نفر، گفت: حذف یارانه ۱۶ میلیون نفر در شرایط کنونی بسیار سنگین است، حال این موضوع همواره مطرح شده که دولت جامعه اطلاعاتی دقیقی برای حذف یارانه بگیران ندارد. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون ...

    گالــــری