8E616147 9AF6 4754 A59B 6844E1F405B8 - احداث فيبر بيمارستان شهيد حسين پور لنگرود رايگان انجام مي شود

احداث فیبر بیمارستان شهید حسین پور لنگرود رایگان انجام می شود

  • جمعه - ۸ شهریور ۱۳۹۸
  •  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در لنگرود گفت: احداث فیبر بیمارستان شهید حسین پور لنگرود رایگان انجام شود.

    D75FAAD2 376F 4694 8A2B DACA9CB01537 - همه تلفن هاي WLL جمع آوري و به نسل جديد ارتقا پيدا كرده است

    همه تلفن های WLL جمع آوری و به نسل جدید ارتقا پیدا کرده است

  • جمعه - ۸ شهریور ۱۳۹۸
  •  وزیر ارتباطات و فناروی اطلاعات با تأکید براینکه تلفن‌های ثبات مردم نباید با مشکل مواجه شود، گفت: همه تلفن‌های WLL جمع آوری و به نسل جدید ارتقا پیدا کرده است.

    گالــــری