مهرداد لاهوتی 37 - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تاثیر محدودیت فروش نفت بر بودجه99 چیست؟

لاهوتی گفت: منابع درآمدی و نقدینگی بودجه مشخص است اما بودجه امسال شرایط متفاوتی دارد زیرا در سال های۹۶ و۹۷ سالانه دومیلیون ۵۰۰ الی ۶۰۰هزار بشکه نفت به فروش می رساندیم اما در سالجاری این امکان وجود ندارد.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ با مهندس مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
مهرداد لاهوتی در آغاز درباره این موضوع که بودجه سال ۹۹ به صورت دوسالانه است، تصریح کرد: بودجه به صورت سالانه است و نمی توان بودجه دو سال آینده را پیش بینی کرد اما رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بودجه سال تذکر دادند با توجه به شرایط خاصی که کشور دارد، بودجه به گونه ای تصویب شود که بتوانیم افق سال بعد آن را نیز پیش بینی کنیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه بودجه به صورت یک ساله بسته خواهد شد، عنوان کرد: منابع درآمدی و نقدینگی بودجه مشخص است اما بودجه امسال شرایط متفاوتی دارد زیرا در سال های ۹۶ و ۹۷ سالانه دو میلیون ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می رساندیم اما در سال جاری امکان این میزان فروش نفت وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با توجه به محدودیت ها در فروش نفت، باید در منابع درآمدی بر منابع غیر نفتی تکیه شود اما این بدان معنا نیست که بودجه را بدون نفت ببندیم و اساسا این مسئله امکان پذیر نیست و باید به مرور زمان وابستگی بودجه به نفت را از بین ببریم.
وی درباره منابع جایگزین نفتی اظهار کرد: منابع مالیاتی به ویژه مالیات های معوقه، فروش اموال و واگذاری پروژه های عمرانی و برخی دیگر از اقدامات می تواند به عنوان منابع درآمدی در بودجه در نظر گرفته شود. دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی معوقه مالیاتی دارد که باید این منابع تعیین تکلیف شود.
لاهوتی با تصریح بر اینکه بودجه سال ۹۹ از حساسیت های خاصی برخوردار است، بیان کرد: تسویه های بودجه در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این میزان عدد باید تامین شود. بخشی از آن باید با اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد که می تواند به مرور زمان این کار انجام شود.
وی تصریح کرد: بخشی از هزینه های جاری دولت اجتناب ناپذیر است؛ در سال ۹۶ حدودا ۲۵۳ هزار میلیارد تومان و سال ۹۷ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری بودند و اگر قرار باشد این هزینه های جاری ادامه پیدا کند، شاهد بهبود شرایط نخواهیم بود و باید برای این مسئله یک ساز و کار تعیین شود.