مهرداد لاهوتی9 - ورود هر گونه پسماند جدید در گیلان ممنوع اعلام شد

در پی تذکر مهندس لاهوتی نماینده مردم لنگرود ورود هرگونه پسماند جدید در گیلان برای بازیافت توسط شرکت بیلیش در لوشان ممنوع اعلام شد.

نماینده لنگرود در خصوص انتقال پسماندهای شیمیایی به بهانه ی تبدیل و بازیافت از استانهای جنوبی به استان گیلان <<عیسی کلانتری >> رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اعلام این خبر گفت:با ابلاغ به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان دریافت هرگونه پسماند جدید توسط شرکت <<بیلیش>> تا تعیین تکلیف پسماندهای موجود ممنوع گردید و فعالیت واحد تحت نظارت می باشد.

مهندس لاهوتی با این تذکر که انتقال پسماندهای شیمیایی استان های جنوبی به استان گیلان جای تاسف دارد و بایستی سریعا این کار متوقف شود رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد : به منظور این امر باعث کاهش جدی حوادث احتمالی و جاده ای خودروهای نقل و انتقال کننده ی پسماندها در کشور و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک نیز خواهد شد.

شایان ذکر است بر اساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان حدود ۱۵هزار تن پسماند شرکت های پتروشیمی جهت بازیافت و مدیریت زیستی به گیلان منتقل گردید که پسماندهای مذکور تا ۹۰درصد قابلیت بازیافت داشته و طبق برنامه ی دریافتی از واحد بازیافت کننده ۱۰درصد باقیمانده به شرکت های امحا کننده مجاز منتقل خواهد شد که هم اکنون تبایای آن در مخازن فلزی مستقر در انبار کف سازی شده با بتن مسلح نگهداری می شود